Milostni relief Marije Zavetnice s plaščem

15. 11. 2011


 

MEDNARODNI RAZPIS ZA MARIJAFEST 2012

 

     

 

 

Slovenska minoritska provinca in samostan Matere Božje na Ptujski Gori objavljata

MEDNARODNI RAZPIS za osmi MarijaFest 2012

Bazilika na Ptujski Gori - 12. 5. 2012

 

Osmi Marijafest
je posvečen
+ p. Mihu Drevenšku, misijonarju, pobudniku ansambla Minores, podporniku in udeležencu Marijafestov na Ptujski Gori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Razpisni pogoji:

1. Izvajalci lahko sodelujejo samo z eno (1) skladbo, avtorji največ s tremi (3).
2. Besedila pesmi morajo imeti krščansko – marijansko vsebino, ki mora biti jasno razpoznavna.

    Dobrodošle so tudi pesmi o miru - v Duhu Assisija, saj Mariji v njenih litanijah vzklikamo Kraljica Miru.
3. Skladba je lahko dolga največ štiri (4) minute.
4. Za tujo skladbo se šteje pesem, ki je v tujem jeziku - ne glede na izvajalca.
5. Prednost bodo imele skladbe, katerih besedila bodo duhovno-molitveno obarvana.
6. Na odru lahko nastopi največ petnajst (30) izvajalcev posamezne zasedbe.
7. Prijava za natečaj je anonimna in opremljena s ŠIFRO.
Vsebovati mora:
• ime in priimek izvajalca/-ke/-cev,
• imena in priimke avtorjev (glasba, besedilo, priredba),
• naslov, elektronski naslov in telefonsko številko kontaktne osebe,
• kratko biografijo izvajalca,
• tri (3) izvode besedila, opremljenega s harmonijami,
• DEMO ali končni posnetek (izključno na CD).
8. Vsi avtorji (glasbe, besedila in priredbe) morajo s podpisano izjavo zagotoviti, da gre za njihovo izvirno delo in da tako sprejmejo vso moralno in materialno odgovornost za morebitne zahtevke tretjih oseb in za škodo, ki bi s tem nastala organizatorju. Hkrati s podpisom zagotavljajo, da pesem ni bila še nikoli javno predvajana, izvajana ali objavljena v kakršni koli obliki.
9. Strokovno komisijo, ki bo ocenjevala prispevke, imenuje organizacijski odbor festivala. Njeno delo ni javno, rezultati so brez obrazložitve in dokončni.
10. V predizboru bo izbranih deset (10) ali dvanajst (12) skladb, ki bodo predstavljene na festivalu. Pesem mora biti vokalno izvedena v živo (glavni vokali), instrumentalna in vokalna spremljava je lahko posneta na matrici.
11. Organizatorja bosta v dogovoru z izbrano založbo izdala promocijski fonogram festivala MarijaFest. Snemanje skladb ne bo organizirano s strani organizatorjev. Izvajalci izbranih skladb bodo morali posneti skladbo, s katero bodo nastopili na festivalu, in kvaliteten končni posnetek dostaviti organizatorju. Za odkup pravic in za objavo tega posnetka na fonogramu bodo prejeli nagrado 420 € bruto.
12. Končni posnetek bodo avtorji izbranih skladb morali dostaviti do 4. aprila 2012. Nekvalitetni končni posnetki in končni posnetki, ki bodo presegali določeni časovni okvir (4 minute), bodo zavrnjeni!
13. Festival bo potekal v soboto, 12. maja 2012. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru kršenja festivalskih pravil kršitelja izloči in izbere drugo skladbo, ki je prispela na razpis in izpolnjuje vse razpisne pogoje.
14. Prispevke pošljite na naslov:

Minoritski samostan Matere Božje
MARIJAFEST
Ptujska Gora 40
2323 Ptujska Gora

15. Upoštevani bodo vsi prispevki, ki bodo na omenjeni naslov prispeli z datumom poštnega žiga do vključno 16. februarja 2012 (lahko so še demo posnetki). Prispevkov ne bomo vračali.
16. Prijavljeni avtorji in izvajalci bodo o izboru skladb obveščeni na navedeni naslov do 6. marca 2012.
17. Razpis velja od dneva objave do vključno 16. februarja 2012.
18. Obiskovalci festivala, radijski poslušalci, ter strokovna komisija bodo izbrali:
najlepšo Marijino pesem leta 2012 (izbrana je lahko domača ali tuja pesem).
Izbrano bo tudi najboljše besedilo.
Avtorsko izvajalska ekipa zmagovalne skladbe bo prejela plaketo in zanimivo darilo.
19. Organizatorja si pridržujeta pravico do objave pesmi v pesmaricah in na spletni strani ter do objave delov skladb v promocijske namene festivala.
20. Organizatorja si pridržujeta pravico do gostovanja glasbenih izvajalcev na festivalu izven tega natečaja.
21. Dodatne informacije so na voljo po elektronski pošti: janez.samperl@rkc.si.


MIR IN DOBRO!

 

Predsednik organizacijskega odbora:
p. Tomaž Majcen
Odgovoren za Marijafest:
p. Janez Šamperl - rektor bazilike

 

 

 

 

 

Ptujska Gora, 15. november 2011